Wayang

Wayang dari setiya ninik77

setiya ninik77

Cethane crito wayang iku nggambarake perange kabecikan mungsuh tumindak ala lan nistha. Isine crito ikusejatine nggambarake Manungso

Kategori: Seni

Dengarkan episode terakhir:

Cerito Wayang iku gambarake lelakone manungso. Babonane crito wayang iku ono loro, yoiku Ramayana lan Mahabarata, Ramayana nyritaake lakone Rama Wijaya lan Dewi Sinta. Mahabarata nyritaake lakone Pandowo lan Kurowo kang rebutan warisan Negoro.

Episode sebelumnya

  • 1 - Wayang 
    Tue, 31 Aug 2021
Tampilkan lebih banyak episode

Lebih banyak podcast seni Indonesia

Lebih banyak podcast seni internasional

Pilih genre podcast